om/about

Inga Helene Juul – musiker, kulturskolelærer, journalist og fotograf med base i Kvæfjord, Nord-Norge. Fordeler arbeidstida mellom bassklarinettkrakken i Hærens musikkorps, undervisningsrommene på Harstad og Kvæfjord kulturskoler og frilansvirksomhet som journalist og fotograf. På fritida leker jeg med garn, stoffer, piksler og ord.

Inga Helene Juul – musician, teacher, journalist and photographer based in Kvaefjord, Northern Norway. Divide my professional life between the bass clarinet position in Norwegian Army Band, the teaching studios at both Harstad and Kvæfjord Community School of Music and Arts and freelance work as a journalist and photographer. In my spare time I play with yarn, fabrics, pixels and words